Treść ogłoszenia:

Dostawa artykułów spożywczych

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 21/ZP/2020 Data ogłoszenia: 2020-05-25 godz: 12:54
Termin składania ofert: 2020-06-04 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2020-06-04 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Rafał Grzesik
Szczegóły i linki do dokumentów:

Ogłoszenie o zamówieniu 

SIWZ

Formularz cenowy

Protokół z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Wróć do listy ogłoszeń