Treść ogłoszenia:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pod nazwą „Modernizacja Budynku Nr 5 połączona z termomodernizacją budynku w ramach dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: usługi
Znak sprawy: 23/ZP/2020 Data ogłoszenia: 2020-06-10 godz: 13:41
Termin składania ofert: 2020-06-18 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2020-06-18 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Rafał Grzesik
Szczegóły i linki do dokumentów:

Ogłoszenie o zamówieniu 

SIWZ

Protokół z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzytniejszej 


Wróć do listy ogłoszeń