Treść ogłoszenia:

Czyszczenie i okresowa kontrolę przewodów wentylacyjnych i spalinowych w obiektach SP ZOZ w Jarosławiu ul. Kościuszki 18

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: usługi
Znak sprawy: 25/ZP/2020 Data ogłoszenia: 2020-06-17 godz: 12:28
Termin składania ofert: 2020-06-26 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2020-06-26 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Rafał Grzesik
Szczegóły i linki do dokumentów:

Zaproszenie do składania ofert

Protokół z otwarcia ofert 

Powiadomienie o wyborze 

Uwagi dodatkowe
e-mail r.grzesik@spzozjaroslaw.pl

Wróć do listy ogłoszeń