Treść ogłoszenia:

Zarządzanie Projektem pod nazwą: Termomodernizacja budynku nr 5 Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej W Jarosławiu, realizowanego ze środków NFOŚiGW, w ramach programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: usługi
Znak sprawy: 26/ZP/2020 Data ogłoszenia: 2020-06-25 godz: 08:36
Termin składania ofert: 2020-07-03 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2020-07-03 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Rafał Grzesik
Szczegóły i linki do dokumentów:

Zaproszenie SIWZ

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy 

Załącznik nr 3 Wykaz wykonanych usług

Załącznik nr 4 Projekt umowy

Załącznik nr 5 Wadium 

Protokół z otwarcia ofert

Powiadomienie o wyniku

Uwagi dodatkowe
Zapytanie ofertowe

Wróć do listy ogłoszeń