Treść ogłoszenia:

Dostawa materiałów opatrunkowych i pieluchomajtek

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 22/ZP/2020 Data ogłoszenia: 2020-07-01 godz: 08:15
Termin składania ofert: 2020-07-10 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2020-07-10 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Rafał Grzesik
Szczegóły i linki do dokumentów:

zaproszenie do składania ofert

Odpowiedz na pytania

Odpowiedz na pytania 2 

zaproszenie do składania ofert - zmiany w umowie 

Protokół z otwarcia ofert

Powiadomienie o wyborze

Uwagi dodatkowe
zapytanie ofertowe

Wróć do listy ogłoszeń