Treść ogłoszenia:

Dostawa jaj do kuchni szpitalnej

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 28/ZP/2020 Data ogłoszenia: 2020-07-07 godz: 12:39
Termin składania ofert: 2020-07-16 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2020-07-16 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Rafał Grzesik
Szczegóły i linki do dokumentów:

Ogłoszenie o zamówieniu 

SIWZ

Protokól z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzytniejszej 


Wróć do listy ogłoszeń