Treść ogłoszenia:

Dostawa ryb i przetworów rybnych

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 30/ZP/2020 Data ogłoszenia: 2020-07-15 godz: 11:57
Termin składania ofert: 2020-07-23 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2020-07-23 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Rafał Grzesik
Szczegóły i linki do dokumentów:

Ogłoszenie o zamówieniu 

SIWZ

Formularz cenowy

Protokół z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzytniejszej 


Wróć do listy ogłoszeń