Treść ogłoszenia:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu „Modernizacja i rozbudowa Budynku Nr 8 połączona z modernizacją energetyczną budynku w ramach RPO WP na lata 2014-2020”

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: usługi
Znak sprawy: 31/ZP/2020 Data ogłoszenia: 2020-07-20 godz: 12:23
Termin składania ofert: 2020-07-28 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2020-07-28 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Rafał Grzesik
Szczegóły i linki do dokumentów:

Ogłoszenie o zamówieniu 

SIWZ

Protokół z otwarcia ofert 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzytniejszej 


Wróć do listy ogłoszeń