Treść ogłoszenia:

Dostawa jabłek i pieczarek do kuchni szpitalnej

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 32/ZP/2020 Data ogłoszenia: 2020-07-21 godz: 11:54
Termin składania ofert: 2020-07-30 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2020-07-30 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Rafał Grzesik
Szczegóły i linki do dokumentów:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Protokół z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 


Wróć do listy ogłoszeń