Treść ogłoszenia:

Dostawa tlenu i azotu medycznego

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 33/ZP/2020 Data ogłoszenia: 2020-07-22 godz: 11:29
Termin składania ofert: 2020-08-03 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2020-08-03 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Rafał Grzesik
Szczegóły i linki do dokumentów:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Odpowiedź na zapytanie 

Protokół z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 


Wróć do listy ogłoszeń