Treść ogłoszenia:

Dostawa soli technicznej

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 34/ZP/2020 Data ogłoszenia: 2020-07-22 godz: 11:33
Termin składania ofert: 2020-08-04 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2020-08-04 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Rafał Grzesik
Szczegóły i linki do dokumentów:

Zaproszenie do składania ofert

Protokół z otwarcia ofert

Powiadomienie o wyborze

Uwagi dodatkowe
zapytanie ofertowe

Wróć do listy ogłoszeń