Treść ogłoszenia:

„Modernizacja i rozbudowa budynku nr 1 – III etap”

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Znak sprawy: 35/ZP/2020 Data ogłoszenia: 2020-08-05 godz: 13:30
Termin składania ofert: 2020-08-20 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2020-08-20 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Rafał Grzesik
Szczegóły i linki do dokumentów:

Ogłoszenie o zamówieniu 

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Projekt

Protokół z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 


Wróć do listy ogłoszeń