Treść ogłoszenia:

Szkolenia okresowego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników Szpitala

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: usługi
Znak sprawy: 36/ZP/2020 Data ogłoszenia: 2020-09-01 godz: 10:05
Termin składania ofert: 2020-09-08 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2020-09-08 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Rafał Grzesik
Szczegóły i linki do dokumentów:

Zaproszenie do składania ofert 

Odpowiedź na pytania 

Protokół z otwarcia ofert 

Powiadomienie o wyborze

Powiadomienie o ponownym wyborze

Uwagi dodatkowe
zapytanie ofertowe

Wróć do listy ogłoszeń