Treść ogłoszenia:

Dostawa przetworów mleczarskich

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 38/ZP/2020 Data ogłoszenia: 2020-09-22 godz: 09:55
Termin składania ofert: 2020-09-30 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2020-09-30 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Rafał Grzesik
Szczegóły i linki do dokumentów:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz cenowy

Formularz cenowy - poprawiony 

Odpowiedź na pytanie 

Protokół z otwarcia ofert

Zawiadomienei o wyborze oferty najkorzytniejszej 

Uwagi dodatkowe
poprawiona pozycja numer 14 w formularzu cenowym

Wróć do listy ogłoszeń