Treść ogłoszenia:

Dostawa warzyw mrożonych do kuchni szpitalnej

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 37/ZP/2020 Data ogłoszenia: 2020-09-22 godz: 10:17
Termin składania ofert: 2020-09-30 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2020-09-30 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Rafał Grzesik
Szczegóły i linki do dokumentów:

Ogłoszenie o zamówieniu 

SIWZ

Formularz cenowy

Protokół z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 


Wróć do listy ogłoszeń