Treść ogłoszenia:

Dostawa termosów obiadowych z wyposażeniem

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 41/ZP/2020 Data ogłoszenia: 2020-09-22 godz: 10:36
Termin składania ofert: 2020-10-02 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2020-10-02 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Rafał Grzesik
Szczegóły i linki do dokumentów:

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert - poprawiony formularz ofertowy pozycja nr. 4 pokrywy 

Protokół z otwarcia ofert

Powiadomienie o wyniku postępowania 

Uwagi dodatkowe
zapytanie ofertowe poprawiony formularz ofertowy pozycja nr. 4 pokrywy

Wróć do listy ogłoszeń