Treść ogłoszenia:

Dostawa druków dla potrzeb szpitala

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 42/ZP/2020 Data ogłoszenia: 2020-09-23 godz: 09:49
Termin składania ofert: 2020-10-05 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2020-10-05 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Rafał Grzesik
Szczegóły i linki do dokumentów:

Zaproszenie do składania ofert

Protokół z otwarcia ofert

Powiadomienie o wyniku postępowania 

Uwagi dodatkowe
zapytanie ofertowe

Wróć do listy ogłoszeń