Treść ogłoszenia:

Dostawa sprzętu do czyszczenia i zabezpieczania posadzek.

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 43/ZP/2020 Data ogłoszenia: 2020-09-23 godz: 14:12
Termin składania ofert: 2020-10-06 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2020-10-06 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Rafał Grzesik
Szczegóły i linki do dokumentów:

Zaproszenie do składania ofert

Protokół z otwarcia ofert

Powiadomienie o wyniku postępowania

Uwagi dodatkowe
zapytanie ofertowe

Wróć do listy ogłoszeń