Treść ogłoszenia:

Wykonanie okresowej rocznej kontroli stanu technicznego budynków SP ZOZ w Jarosławiu ul. Kościuszki 18

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: usługi
Znak sprawy: 45/ZP/2020 Data ogłoszenia: 2020-10-12 godz: 12:12
Termin składania ofert: 2020-10-21 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2020-10-21 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Rafał Grzesik
Szczegóły i linki do dokumentów:

Zaproszenie do składania ofert

Protokół z otwarcia ofert

Powiadomienei o wyniku postępowania

Uwagi dodatkowe
zapytanie ofertowe

Wróć do listy ogłoszeń