Treść ogłoszenia:

Dostawa opakowań na odpady medyczne dla potrzeb szpitala

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 46/ZP/2020 Data ogłoszenia: 2020-10-16 godz: 10:50
Termin składania ofert: 2020-10-26 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2020-10-26 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Rafał Grzesik
Szczegóły i linki do dokumentów:

Zaproszenie do składania ofert

Odpowedź na pytania strona 1

Odpowedź na pytania strona 2

Protokół z otwarcia ofert 

Powiadomienie o wyniku postępowania

Uwagi dodatkowe
zapytanie ofertowe

Wróć do listy ogłoszeń