Treść ogłoszenia:

Dostawę urządzeń i materiałów elektrycznych

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 48/ZP/2020 Data ogłoszenia: 2020-11-06 godz: 11:43
Termin składania ofert: 2020-11-17 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2020-11-17 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Rafał Grzesik
Szczegóły i linki do dokumentów:

Zaproszenie do składania ofert 

Zaproszenie do składania ofert - poprawione

Protokół z otwarcia ofert

Powiadomineie o wyniku postępowania

Uwagi dodatkowe
zapytanie ofertowe

Wróć do listy ogłoszeń