Treść ogłoszenia:

Zakup, dostawę i serwis: fabrycznie nowego samochodu osobowego dla SP ZOZ Jarosław

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 50/ZP/2020 Data ogłoszenia: 2020-11-23 godz: 11:11
Termin składania ofert: 2020-12-01 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2020-12-01 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Rafał Grzesik
Szczegóły i linki do dokumentów:

Zaprosznie do składania ofert

Zmiana terminu składania ofert

Zmiana terminu składania ofert 2

Odpowiedź na pytania  

Odpowiedź na pytania 2

Poprawiony załącznik numer 2 - umowa

Poprawiony załącznik nr 3 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  (SPOZ)

Protokół z otwarcia ofert

Powiadomienie o wyniku postępowania

Uwagi dodatkowe
zapytanie ofertowe - zmiana terminu składania ofert

Wróć do listy ogłoszeń