Treść ogłoszenia:

Dostawa ziemniaków do kuchni szpitalnej

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 51/ZP/2020 Data ogłoszenia: 2020-12-11 godz: 08:57
Termin składania ofert: 2020-12-21 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2020-12-21 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Rafał Grzesik
Szczegóły i linki do dokumentów:

Zaproszenie do składania ofert

Formularz cenowy - załącznik nr. 1

Formularz ofertowy - załącznik nr. 2

Protokół z otwarcia ofert

Powiadomienie o wyniku postępowania

Uwagi dodatkowe
zapytanie ofertowe

Wróć do listy ogłoszeń