Treść ogłoszenia:

Dostawa warzyw do kuchni szpitalnej

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 01/ZP/2021 Data ogłoszenia: 2020-12-17 godz: 13:21
Termin składania ofert: 2021-01-12 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2021-01-12 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Rafał Grzesik
Szczegóły i linki do dokumentów:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Protokół z otwarcia ofert

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Wróć do listy ogłoszeń