Treść ogłoszenia:

dostawa środków czystości: drobnego sprzętu gospodarczego, papieru toaletowego, ręczników papierowych itp. dla potrzeb Szpitala

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 02/Zp/2021 Data ogłoszenia: 2020-12-18 godz: 10:43
Termin składania ofert: 2021-01-05 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2021-01-05 godz: 12:00
Osoba odpowiedzialna: Rafał Grzesik
Szczegóły i linki do dokumentów:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz cenowy nr 1

Formularz cenowy nr 2

Protokół z otwarcia ofert

Powiadominie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Wróć do listy ogłoszeń