Treść ogłoszenia:

Dostawa mięsa i wędlin dla potrzeb kuchni szpitalnej

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 03/ZP/2021 Data ogłoszenia: 2020-12-28 godz: 12:18
Termin składania ofert: 2021-01-28 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2021-01-28 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Rafał Grzesik
Szczegóły i linki do dokumentów:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

SIWZ - poprawiony wykaz próbek

Formularz cenowy

Odpowiedź na pytania pdf 

Odpowiedź na pytania doc

Protokół z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej doc

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej pdf


Wróć do listy ogłoszeń