Treść ogłoszenia:

Zakup fabrycznie nowego prasokontenera oraz belownicy do prasowania odpadów.

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 04/ZP/2021 Data ogłoszenia: 2021-01-22 godz: 10:05
Termin składania ofert: 2021-02-01 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2021-02-01 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Rafał Grzesik
Szczegóły i linki do dokumentów:

Zaproszenie do składania ofert

Odpoweidz na pytania doc

Odpowiedz na pytania pdf

Odpowiedz na pytania 2 doc

Odpowiedz na pytania 2 pdf

Odpowiedz na pytania 3 doc

Odpowiedz na pytania 3 pdf

Protokół z otwarcia ofert

Protokół z otwarcia ofert - poprawiony

Powiadominie o wyniku postępowania  doc.

Powiadominei o wyniku postępowania pdf.

Uwagi dodatkowe
Zapytanie ofertowe. Zmiana w opisie przedmiotu w zadaniu nr. 2 Belownica.

Wróć do listy ogłoszeń