Treść ogłoszenia:

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: usługi
Znak sprawy: 06/ZP/2021 Data ogłoszenia: 2021-02-09 godz: 12:02
Termin składania ofert: 2021-02-17 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2021-02-17 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Rafał Grzesik
Szczegóły i linki do dokumentów:

Zaproszenie do składania ofert 

Odpowiedź na pytania doc

Odpowiedź na pytania pdf

Protokół z otwarcia ofert

Powiadomienie o wyniku postępwoania doc

Powiadomienie o wyniku postępwoania pdf

Uwagi dodatkowe
zapytanie ofertowe

Wróć do listy ogłoszeń