Treść ogłoszenia:

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej wraz z usługą ISDN 30 B+ D oraz świadczenie usług Internetu w technologii DSL

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: usługi
Znak sprawy: 07/ZP/2021 Data ogłoszenia: 2021-02-11 godz: 09:06
Termin składania ofert: 2021-02-22 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2021-02-22 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Rafał Grzesik
Szczegóły i linki do dokumentów:

Zaproszenie do składania ofert

Zaprosznie do składania ofert - poprawione połączenia komórkowe

Odpowiedź na pytania doc

Odpowiedź na pytania pdf

Protokół z otwarcia ofert

Powiadomienie o wyniku postępowania doc

Powiadomienie o wyniku postępowania pdf

Uwagi dodatkowe
!! poprawione zapytanie ofertowe

Wróć do listy ogłoszeń