Treść ogłoszenia:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów selektywnych

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: usługi
Znak sprawy: 11/ZP/2021 Data ogłoszenia: 2021-03-19 godz: 14:45
Termin składania ofert: 2021-03-29 godz: 10:30 Termin otwarcia ofert: 2021-03-29 godz: 10:30
Osoba odpowiedzialna: Rafał Grzesik
Szczegóły i linki do dokumentów:

Ogłoszenie o zamówieniu 

Adres do platformy SmartPzp

Uwagi dodatkowe
https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow

Wróć do listy ogłoszeń