Treść ogłoszenia:

Zakup i dostawa leków dla potrzeb Apteki szpitalnej

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 13/ZP/2021 Data ogłoszenia: 2021-04-16 godz: 18:13
Termin składania ofert: 2021-04-28 godz: 10:30 Termin otwarcia ofert: 2021-04-28 godz: 11:00
Osoba odpowiedzialna: Rafał Grzesik
Szczegóły i linki do dokumentów:

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

Adrers do Platformy SmartPZP

Uwagi dodatkowe
https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow

Wróć do listy ogłoszeń