Treść ogłoszenia:

Sukcesywna dostawa wkładów do ssaka Flovac oraz filtrów do ssaka medycznego

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 15/ZP/2021 Data ogłoszenia: 2021-05-12 godz: 11:20
Termin składania ofert: 2021-05-20 godz: 10:30 Termin otwarcia ofert: 2021-05-20 godz: 11:00
Osoba odpowiedzialna: Rafał Grzesik
Szczegóły i linki do dokumentów:

Adres do platformy SmartPzp

Uwagi dodatkowe
Zapytanie ofertowe - https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow/

Wróć do listy ogłoszeń