Treść ogłoszenia:

Wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia magazynu żywnościowego w regały w SP ZOZ Jarosław

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 24/ZP/2020 Data ogłoszenia: 2021-05-28 godz: 08:43
Termin składania ofert: 2021-06-02 godz: 10:00 Termin otwarcia ofert: 2021-06-02 godz: 10:30
Osoba odpowiedzialna: Rafał Grzesik
Szczegóły i linki do dokumentów:

Adres do platformy SmartPZP

Uwagi dodatkowe
Zapytanie ofertowe - https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow/

Wróć do listy ogłoszeń