Treść ogłoszenia:

Odbiór, transport i utylizacji odpadów medycznych i odpadów innych niż komunalne.

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: usługi
Znak sprawy: 28/ZP/2021 Data ogłoszenia: 2021-06-15 godz: 11:50
Termin składania ofert: 2021-06-23 godz: 10:00 Termin otwarcia ofert: 2021-06-23 godz: 10:05
Osoba odpowiedzialna: Rafał Grzesik
Szczegóły i linki do dokumentów:

Adres do platformy SmartPZP

Uwagi dodatkowe
Zapytanie ofertowe - https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow

Wróć do listy ogłoszeń