Treść ogłoszenia:

Dostawę druków dla potrzeb szpitala

Status zamówienia: zakończony Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 48/ZP/2021 Data ogłoszenia: 2021-09-22 godz: 13:10
Termin składania ofert: 2021-09-30 godz: 10:00 Termin otwarcia ofert: 2021-09-30 godz: 10:05
Osoba odpowiedzialna: Rafał Grzesik
Szczegóły i linki do dokumentów:

Adres do platformy SmartPZP

Uwagi dodatkowe
zapytanie ofertowe

Wróć do listy ogłoszeń