Treść ogłoszenia:

dostawa odczynników i części eksploatacyjnych do oznaczania glukozy w krwi włośniczkowej wraz z dzierżawą analizatora

Status zamówienia: unieważniony Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 01/ZP/2017 Data ogłoszenia: 2017-01-10 godz: 11:31
Termin składania ofert: 2017-01-19 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2017-01-19 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja

Załącznik nr 1 do SIWZ

Odpowiedż na pytania

Odpowiedż na pytania 1

Protokół z otwarcia ofert

Powiaqdomienie o unieważnieniu postępowania


Wróć do listy ogłoszeń