Treść ogłoszenia:

dostawa zestawów komputerowych

Status zamówienia: unieważniony Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 27/ZP/2017 Data ogłoszenia: 2017-06-20 godz: 14:29
Termin składania ofert: 2017-07-04 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2017-07-04 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:

Zaproszenie do składania ofert

Protokół z otwarcia ofert

Unieważnienie postępowania

Uwagi dodatkowe
Zapytanie ofertowe

Wróć do listy ogłoszeń