Treść ogłoszenia:

dostawa leków psychotropowych

Status zamówienia: unieważniony Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: 24/ZP/2019 Data ogłoszenia: 2019-05-15 godz: 09:25
Termin składania ofert: 2019-05-27 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2019-05-27 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:

Zaproszenie do składania ofert

Protokół z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Uwagi dodatkowe
Zapytanie ofertowe

Wróć do listy ogłoszeń