Treść ogłoszenia:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu „Modernizacja i rozbudowa Budynku Nr 8 połączona z modernizacją energetyczną budynku w ramach RPO WP na lata 2014-2020

Status zamówienia: unieważniony Rodzaj zamówienia: usługi
Znak sprawy: 19/ZP/2020 Data ogłoszenia: 2020-05-18 godz: 13:42
Termin składania ofert: 2020-05-28 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2020-05-28 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Rafał Grzesik
Szczegóły i linki do dokumentów:

Zaproszenie do składania ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Uwagi dodatkowe
Zapytanie ofertowe

Wróć do listy ogłoszeń