Treść ogłoszenia:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu „Modernizacja i rozbudowa Budynku Nr 8 połączona z modernizacją energetyczną budynku w ramach RPO WP na lata 2014-2020”

Status zamówienia: unieważniony Rodzaj zamówienia: usługi
Znak sprawy: 20/ZP/2020 Data ogłoszenia: 2020-05-19 godz: 13:11
Termin składania ofert: 2020-05-29 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2020-05-29 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Rafał Grzesik
Szczegóły i linki do dokumentów:

Ogłoszeniu o zamówieniu

SIWZ

Załącznik Nr 9 Wzór umowy - poprawiony

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  

Protokół z otwarcia ofert

Powiadomienie o unieważnieniu postępowania 

Uwagi dodatkowe
Zmiana terminu składania ofert na 01.06.2020r. 12:00 Poprawiony Załącznik Nr 9 - Wzór umowy

Wróć do listy ogłoszeń