Treść ogłoszenia:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu „Modernizacja i rozbudowa Budynku Nr 8 połączona z modernizacją energetyczną budynku w ramach RPO WP na lata 2014-2020”

Status zamówienia: unieważniony Rodzaj zamówienia: usługi
Znak sprawy: 27/ZP/2020 Data ogłoszenia: 2020-06-25 godz: 11:25
Termin składania ofert: 2020-07-06 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2020-07-06 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Rafał Grzesik
Szczegóły i linki do dokumentów:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Protokół z otwarcia ofert

Protokół z otwarcia ofert - poprawiony 

Informacja o odrzuceniu wykonawcy 1

Informacja o odrzuceniu wykonawcy 2

zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - poprawione

Uwagi dodatkowe
poprawione zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Wróć do listy ogłoszeń