Treść ogłoszenia:

odbiór, transport i utylizację odpadów innych niż komunalne

Status zamówienia: Rodzaj zamówienia: usługi
Znak sprawy: 31/ZP/2015 Data ogłoszenia: 2015-06-11 godz: 10:29
Termin składania ofert: 0000-00-00 godz: 00:00 Termin otwarcia ofert: 0000-00-00 godz: 00:00
Osoba odpowiedzialna:
Szczegóły i linki do dokumentów:

Zaproszenie

Powiadomienie o wyborze


Wróć do listy ogłoszeń