Treść ogłoszenia:

Sporządzenie kompletnego wniosku o dofinansowanie projektu z poddziałania 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020”. ( Budynek nr 1.)

Status zamówienia: Rodzaj zamówienia: usługi
Znak sprawy: 25/ZP/2016 Data ogłoszenia: 2016-05-10 godz: 09:28
Termin składania ofert: 0000-00-00 godz: 00:00 Termin otwarcia ofert: 0000-00-00 godz: 00:00
Osoba odpowiedzialna:
Szczegóły i linki do dokumentów:
  1. SIWZ
  2. Załącznik nr 1
  3. Załącznik nr 2
  4. Załącznik nr 3
  5. Załącznik nr 4
Uwagi dodatkowe
Termin składania ofert 20.05.2016r. godz. 12:00

Wróć do listy ogłoszeń