Treść ogłoszenia:

opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy instalacji fotowoltaicznych wspomagających zasilanie energetyczne obiektów i urządzeń infrastruktury szpitala.

Status zamówienia: Rodzaj zamówienia: usługi
Znak sprawy: 55/ZP/2016 Data ogłoszenia: 2016-12-20 godz: 13:46
Termin składania ofert: 0000-00-00 godz: 00:00 Termin otwarcia ofert: 0000-00-00 godz: 00:00
Osoba odpowiedzialna:
Szczegóły i linki do dokumentów:

Zaproszenie do składania ofert

Protokół z otwarcia ofert

Powiadomienie o wyborze

Uwagi dodatkowe
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 29.12.2016r. o godz. 12:05 w pokoju nr 17 Zamówienia Publiczne. Do złożenia Oferty wystarcza sam Formularz Ofertowy.

Wróć do listy ogłoszeń