Postępowania zakończone - ilość wpisów: 149
LPData ogłoszenia Termin składania ofertTytuł ogłoszenia (linki do treści)
12019-01-11
godz:09:32
2019-01-21
godz: 12:00
dostawa środków czystości: drobnego sprzętu gospodarczego, papieru toaletowego, ręczników papierowych itp. dla potrzeb Szpitala
22019-01-10
godz:10:34
2019-01-22
godz: 12:00
świadczenie usługi dostawy symetrycznego łącza internetowego w technologii światłowodowej o przepustowości min. 100Mbit/100Mbit do siedziby SP ZOZ w Jarosławiu

UWAGI: Zapytanie ofertowe
32019-01-07
godz:13:10
2019-01-17
godz: 12:00
dostawa warzyw do kuchni szpitalnej
42019-01-04
godz:13:00
2019-01-16
godz: 12:00
dostawa wanny do masażu podwodnego

UWAGI: Zapytanie ofertowe
52019-01-03
godz:08:45
2019-01-15
godz: 12:00
Dostawa laptopa, projektora multimedialnego, ekranu do prezentacji i głośników multimedialnych

UWAGI: Zapytanie ofertowe
62018-12-31
godz:11:33
2019-01-10
godz: 12:00
dostawa ziemniaków do kuchni szpitalnej

UWAGI: zapytanie ofertowe
72018-12-31
godz:11:31
2019-01-11
godz: 12:00
dostawa testów paskowych do moczy wraz z dzierżawą czytnika oraz dostawa szybkich testów diagnostycznych
82018-12-24
godz:11:38
2019-01-09
godz: 12:00
Modernizacja Budynku nr 5 - I etap
92018-12-12
godz:10:30
2018-12-21
godz: 12:00
dostawa leku Xeplion

UWAGI: Zapytanie ofertowe
102018-12-07
godz:09:02
2018-12-18
godz: 12:00
wykonanie okresowych przeglądów i konserwacji urządzeń przeciwpożarowych

UWAGI: Zapytanie ofertowe
112018-11-30
godz:13:12
2018-12-07
godz: 12:00
dostawę: dostawa samochodu osobowego dla SP ZOZ Jarosław

UWAGI: Zapytanie ofertowe
122018-11-21
godz:14:10
2018-12-04
godz: 12:00
dostawa opakowań na odpady medyczne

UWAGI: Zapytanie ofertowe
132018-11-19
godz:10:17
2018-11-28
godz: 12:00
bankowa obsługa budżetu SP ZOZ w Jarosławiu

UWAGI: Zapytanie ofertowe
142018-11-15
godz:11:53
2018-11-27
godz: 12:00
dostawa odczynników do oznaczeń hematologicznych wraz z dzierżawą analizatora hematologicznego i mieszadła hematologicznego
152018-10-11
godz:14:36
2018-10-30
godz: 12:00
Wymiana pokrycia dachu na wiacie magazynowej
162018-10-09
godz:13:47
2018-10-19
godz: 12:00
Dostawa wanien do masażu wirowego kończyn dolnych i górnych

UWAGI: Zapytanie ofertowe
172018-10-09
godz:13:44
2018-10-19
godz: 12:00
dostawa aparatu do laseroterapii wraz z sondą punktową i aplikatorem skanującym

UWAGI: Zapytanie ofertowe
182018-10-09
godz:10:36
2018-10-18
godz: 12:00
Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Podziemnej w budynku hydroforni SP ZOZ w Jarosławiu”

UWAGI: Zapytanie ofertowe
192018-10-03
godz:13:35
2018-10-15
godz: 12:00
świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego pacjentów SP ZOZ w Jarosławiu

UWAGI: Zmiana terminu składania ofert na 17.10.2018r.
202018-10-01
godz:09:35
2018-10-12
godz: 12:00
Dostawa stacjonarnego 42-kanałowego aparatu EEG

UWAGI: Zapytanie ofertowe
212018-09-24
godz:12:09
2018-10-05
godz: 12:00
Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego budynków szpitalnych.

UWAGI: Zapytanie ofertowe
222018-09-20
godz:09:45
2018-10-02
godz: 12:00
dostawa warzyw mrożonych do kuchni szpitalnej
232018-09-19
godz:12:44
2018-10-04
godz: 12:00
Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn.: „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Podziemnej w budynku hydroforni SP ZOZ w Jarosławiu”
242018-09-18
godz:09:59
2018-09-27
godz: 12:00
dostawa jabłek i pieczarek do kuchni szpitalnej
252018-07-30
godz:13:51
2018-08-16
godz: 12:00
Modernizacja i rozbudowa Budynku Nr 1 -adaptacja części pomieszczeń parteru na Poradnię Neurologiczną WPZP
262018-07-24
godz:09:31
2018-08-01
godz: 12:00
malowanie pomieszczeń Kuchni Głównej w Budynku Nr 5 SP ZOZ w Jarosławiu.

UWAGI: Zapytanie ofertowe
272018-07-16
godz:12:39
2018-07-26
godz: 12:00
Dostawa jaj do kuchni szpitalnej
282018-07-13
godz:13:36
2018-07-24
godz: 12:00
dostawa ryb i przetworów rybnych
292018-07-09
godz:11:26
2018-07-18
godz: 12:00
kompleksowe świadczenie usług pralniczych bielizny szpitalnej wraz z transportem
302018-06-27
godz:11:10
2018-07-10
godz: 12:00
dostawa odzieży ochronnej dla pracowników szpitala

UWAGI: Zapytanie ofertowe
312018-06-27
godz:11:08
2018-07-12
godz: 12:00
dostawa środków opatrunkowych i pieluchomajtek

UWAGI: Zapytanie ofertowe Zmiana terminu składania ofert na 12.07.2018r. 12:00
322018-06-18
godz:12:21
2018-06-28
godz: 12:00
dostawa atrykułów spożywczych
332018-06-14
godz:09:40
2018-06-25
godz: 12:00
czyszczenie i okresową kontrolę przewodów wentylacyjnych i spalinowych w obiektach SP ZOZ w Jarosławiu ul. Kościuszki 18

UWAGI: Zapytanie ofertowe
342018-06-12
godz:10:08
2018-06-21
godz: 12:00
dostawa butów roboczych dla pracowników szpitala

UWAGI: Zapytanie ofertowe
352018-06-08
godz:14:10
2018-06-19
godz: 12:00
odbiór, transport i utylizację odpadów innych niż komunalne.

UWAGI: Zapytanie ofertowe
362018-05-29
godz:13:37
2018-06-07
godz: 12:00
„Malowanie Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu w SP ZOZ w Jarosławiu."

UWAGI: Zapytanie ofertowe
372018-05-23
godz:12:30
2018-06-05
godz: 12:00
opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację pomieszczeń w Budynku Nr 8

UWAGI: Zapytanie ofertowe
382018-05-23
godz:12:17
2018-06-04
godz: 12:00
badanie instalacji elektrycznej w obiektach SP ZOZ w Jarosławiu ul. Kościuszki 18

UWAGI: Zapytanie ofertowe
392018-05-11
godz:12:08
2018-05-23
godz: 12:00
dostawa leku Rispolet Consta

UWAGI: Zapytanie ofertowe
402018-05-09
godz:11:16
2018-05-21
godz: 12:00
dostawa środków dezynfekcyjnych
412018-04-26
godz:11:58
2018-05-10
godz: 12:00
dostawa łóżek rehabilitacyjnych z materacami

UWAGI: Zapytanie ofertowe
422018-04-16
godz:11:13
2018-04-27
godz: 12:00
Nadzór inwestorski na zadaniu pn. Modernizacja Stacji Uzdatniania wody podziemnej - wykonanie studni zastępczych S-1A i S-2A na terenie SP ZOZ w Jarosławiu

UWAGI: Zapytanie ofertowe
432018-04-16
godz:10:23
2018-05-08
godz: 12:00
Modernizacja Stacji Uzdatniania wody podziemnej - wykonanie studni zastępczych S-1A i S-2A na terenie SP ZOZ w Jarosławiu
442018-04-12
godz:09:37
2018-04-24
godz: 12:00
dostawa leków do Apteki Szpitalnej
452018-03-26
godz:13:37
2018-04-10
godz: 12:00
dostawa pieczywa dla potrzeb kuchni szpitalnej
462018-03-20
godz:14:08
2018-04-05
godz: 12:00
dostawa materiałów biurowych
472018-03-15
godz:13:54
2018-03-27
godz: 12:00
dostawa odczynników i części eksploatacyjnych do analizatora jonoselektywnego EASY LYTE (firmy Medica) wraz z serwisem analizatora
482018-03-14
godz:13:29
2018-03-29
godz: 12:00
Modernizacja Budynku Nr 4 - adaptacja pomieszczeń po Aptece Szpitalnej pod potrzeby Oddziału Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu
492018-03-14
godz:11:48
2018-03-22
godz: 12:00
realizację na rzecz Zamawiającego usługi dostosowania istniejącego w Szpitalu systemu ochrony danych osobowych do RODO

UWAGI: zapytanie ofertowe
502018-02-23
godz:12:21
2018-03-09
godz: 12:00
Dostawa sprzętu jednorazowego użytku

UWAGI: Zapytanie ofertowe
512018-02-21
godz:13:36
2018-03-06
godz: 12:00
świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej wraz z usługą ISDN 30 B+ D oraz świadczenie usług internetu w technologii DSL

UWAGI: zapytanie ofertowe
522018-02-20
godz:14:02
2018-03-01
godz: 12:00
dostawa mięsa i wędlin dla potrzeb kuchni szpitalnej
532018-01-15
godz:10:54
0000-00-00
godz: 00:00
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2018 rok
542018-01-09
godz:14:13
2018-01-23
godz: 12:00
dostawa warzyw do kuchni szpitalnej
552018-01-08
godz:12:23
2018-02-15
godz: 11:00
grupowe ubezpieczenie na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu.

UWAGI: Miejsce składania ofert SUPRA BROKERS 54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1, tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: centrala@suprabrokers.pl
562018-01-04
godz:11:19
2018-01-16
godz: 12:00
świadczenia usługi dostawy symetrycznego łącza internetowego w technologii światłowodowej o przepustowości min. 100Mbit/100Mbit do siedziby SP ZOZ w Jarosławiu

UWAGI: Zapytanie ofertowe
572017-12-27
godz:13:19
2018-01-11
godz: 12:00
regeneracja tonerów do drukarek laserowych i katrydży drukarek atramentowych.

UWAGI: Zapytanie ofertowe
582017-10-19
godz:10:22
2017-10-30
godz: 12:00
dostawa pieca elektrycznego do wypalania ceramiki

UWAGI: Zapytanie ofertowe
592017-10-06
godz:10:35
2017-10-16
godz: 12:00
remont kanalizacji sanitarnej w kotłowni

UWAGI: Zapytanie ofertowe
602017-09-21
godz:11:39
2017-10-03
godz: 12:00
dostawa warzyw mrożonych do kuchni szpitalnej
612017-09-15
godz:13:50
2017-09-28
godz: 12:00
dostawa tlenu i azotu medycznego
622017-09-13
godz:13:39
2017-09-27
godz: 12:00
dostawa przetworów mleczarskich

UWAGI: Zmiana terminu składania ofert do dnia 02.10.2017 r. do godz. 12:00
632017-09-13
godz:10:57
2017-09-29
godz: 12:00
Modernizacja Budynku nr 1 – wymiana dźwigu towarowo-osobowego
642017-09-06
godz:12:06
2017-09-19
godz: 12:00
dostawa warzyw i owoców do kuchni szpitalnej
652017-08-01
godz:13:58
2017-08-08
godz: 12:00
dostawa zestawów komputerowych

UWAGI: zapytanie ofertowe
662017-07-18
godz:09:19
2017-07-27
godz: 12:00
dostawa jaj do kuchni szpitalnej
672017-07-04
godz:11:42
2017-07-18
godz: 12:00
wykonanie prac pielęgnacyjnych drzewostanu
682017-06-19
godz:07:40
2017-06-27
godz: 12:00
dostawa ryb i przetworów rybnych
692017-05-15
godz:10:40
2017-05-24
godz: 12:00
dostawa artykułów spozywczych
702017-04-25
godz:13:09
2017-05-16
godz: 12:00
dostawa leków do Apteki Szpitalnej
712017-04-11
godz:10:23
2017-04-21
godz: 12:00
dostawa profesjonalnych środków czystości do systemu sprzątania, ręczników papierowych, dozowników, drobnego sprzętu i dzierżawa stacjonarnych systemów dozowania.
722017-03-31
godz:12:18
2017-04-19
godz: 12:00
Modernizacja elektrowni zakładowej
732017-03-09
godz:10:07
2017-03-22
godz: 12:00
dostawa pieczywa do kuchni szpitalnej
742017-03-06
godz:12:41
2017-03-20
godz: 12:00
dostawa sprzętu jednorazowego użytku, rękawic diagnostycznych i chirurgicznych i papierów do aparatów EEG, EKG, kardiomonitora, EW.
752017-02-09
godz:08:45
0000-00-00
godz: 00:00
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2017 rok
762017-02-08
godz:10:49
2017-02-20
godz: 12:00
dostawaq mięsa i wędlin dla kuchni szpitalnej
772017-02-03
godz:11:16
2017-02-14
godz: 12:00
dostawa odczynników i części eksploatacyjnych do oznaczania glukozy w krwi włośniczkowej wraz z dzierżawą analizatora.
782017-01-11
godz:13:40
2017-01-25
godz: 12:00
dostawa warzyw do kuchni szpitalnej
792016-10-06
godz:11:23
2016-10-18
godz: 12:00
Dostawa zamkniętego aspiracyjno-próżniowego systemu do pobierania krwi wraz z dzierżawą mieszadła hematologicznego i statywów do oznaczanie OB. w rurkach
802016-10-05
godz:11:36
2016-10-17
godz: 12:00
dostawa przetworów mleczarskich
812016-09-21
godz:10:05
2016-09-29
godz: 12:00
dostawa warzyw mrożonych
822016-09-12
godz:12:53
2016-09-22
godz: 12:00
dostawa jabłek i pieczarek dla potrzeb kuchni szpitalnej
832016-07-18
godz:12:18
2016-07-28
godz: 12:00
dostawa odczynników i części eksploatacyjnych do koagulologii wykonywanej na koagulometrze CHROM 3003 wraz z serwisem aparatu.
842016-05-31
godz:14:28
2016-06-16
godz: 12:00
dostawa odczynników i części eksploatacyjnych do oznaczeń biochemicznych wraz z dzierżawą analizatora biochemicznego
852016-05-30
godz:13:29
2016-06-15
godz: 12:00
dostawa jaj do kuchni szpitalnej
862016-04-21
godz:09:58
2016-05-06
godz: 12:00
kompleksowe świadczenie usług pralniczych bielizny szpitalnej dla potrzeb Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu wraz z transportem
872016-04-13
godz:09:50
2016-04-27
godz: 12:00
dostawa ryb i przetworów rybnych
882016-04-11
godz:10:34
2016-04-28
godz: 12:00
dostawa artykułów żywieniowych
892016-03-23
godz:11:22
2016-04-14
godz: 12:00
dostawa leków do Apteki Szpitalnej
902016-03-17
godz:10:13
2016-03-31
godz: 12:00
dostawa przetworów mleczarskich
912016-03-11
godz:10:41
2016-03-25
godz: 12:00
dostawa materiałów biurowych
922016-03-08
godz:10:49
2016-03-23
godz: 12:00
dostawa pieczywa do kuchni szpitalnej
932016-03-01
godz:09:41
2016-03-10
godz: 12:00
dostawa sprzętu jednorazowego użytku, rękawic diagnostycznych i chirurgicznych i papierów do aparatów EEG, EKG, kardiomonitora, EW

UWAGI: Zmiana terminu składania ofert na 15.03.2016r.
942016-01-28
godz:09:30
2016-02-09
godz: 12:00
dostawa mięsa i wędlin dla potrzeb kuchni szpitalnej
952016-01-08
godz:10:27
2016-01-21
godz: 12:00
dostawa warzyw do kuchni szpitalnej
962016-01-04
godz:11:26
2016-01-14
godz: 12:00
dostawa środków czystości: drobnego sprzętu gospodarczego, papieru toaletowego, ręczników papierowych itp. dla potrzeb Szpitala
972015-12-03
godz:09:54
2015-12-14
godz: 12:00
dostawa odczynników do Laboratorium Analitycznego wraz z dzierżawą analizatorów
982015-10-16
godz:10:35
2015-11-04
godz: 12:00
modernizacja Budynku Portierni SP ZOZ w Jarosławiu
992015-10-13
godz:11:40
2015-10-27
godz: 12:00
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla SPZOZ w Jarosławiu.
1002015-10-12
godz:10:40
2015-10-22
godz: 12:00
dostawa warzyw mrożonych
1012015-09-09
godz:12:07
2015-09-21
godz: 12:00
wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację elektrowni zakładowej oraz oświetlenia szpitala SP ZOZ Jarosław
1022015-09-07
godz:12:01
2015-09-18
godz: 12:00
dostawa jabłek i pieczarek do kuchni szpitalnej.
1032015-07-13
godz:10:47
2015-07-27
godz: 12:00
wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania Modernizacja budynku nr 5 SP ZOZ w Jarosławiu
1042015-07-01
godz:08:55
2015-07-10
godz: 12:00
dostawa jaj do kuchni szpitalnej
1052015-06-15
godz:10:54
2015-06-25
godz: 12:00
dostawa ryb i przetworów rybnych
1062015-06-12
godz:10:55
2015-06-23
godz: 12:00
dostawa artykułów żywnościowych
1072015-05-26
godz:11:37
2015-06-10
godz: 12:00
Modernizacja budynku gospodarczo-garażowego
1082015-05-25
godz:12:19
2015-06-09
godz: 12:00
Modernizacja ogrodzenia -naprawa chodników i placów wzdłuż ogrodzenia ( kostka brukowa) przy. ul. Kościuszki
1092015-05-06
godz:10:03
2015-05-15
godz: 10:00
dostawa środków dezynfekujących

UWAGI: Ilości preparatów podane w SIWZ i Formularzu Cenowym są zapotrabowaniem na 12 miesięcy.
1102015-04-24
godz:10:25
2015-05-07
godz: 12:00
Dostawa leków do Apteki Szpitalnej

UWAGI: Zmiana terminu składania ofert na 15.05.2015r. godz. 12:05
1112015-04-09
godz:11:31
2015-04-22
godz: 12:00
dostawa przetworów mleczarskich
1122015-03-24
godz:14:12
2015-04-08
godz: 12:00
dostawa pieczywa do kuchni szpitalnej
1132015-03-23
godz:11:53
2015-04-03
godz: 12:00
dostawa zestawów komputerowych i oprogramowania
1142015-03-20
godz:13:43
2015-04-02
godz: 12:00
wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania Modernizacja budynku nr 1
1152015-03-20
godz:11:06
2015-04-01
godz: 12:00
dostawa odczynników i części eksploatacyjnych do analizatora jonoselektywnego EASY LYTE (firmy Medica) wraz z serwisem analizatora
1162015-03-16
godz:12:39
2015-03-25
godz: 12:00
dostawa materiałów biurowych
1172015-02-24
godz:13:08
2015-03-11
godz: 12:00
dostawa sprzętu jednorazowego użytku, rękawic diagnostycznych i chirurgicznych i papierów do aparatów EEG, EKG, kardiomonitora, EW

UWAGI: Zmiana terminu składania ofert na 13.03.2015r.
1182015-02-19
godz:13:28
2015-03-06
godz: 12:00
Modernizacja ogrodzenia
1192015-02-16
godz:10:11
2015-02-26
godz: 12:00
dostawa profesjonalnych środków czystości do systemu sprzątania, ręczników papierowych, dozowników, drobnego sprzętu i dzierżawa stacjonarnych systemów dozowania
1202015-02-16
godz:09:10
2015-02-25
godz: 12:00
mięsa i wędlin dla potrzeb kuchni szpitalnej
1212015-02-09
godz:10:53
2015-02-18
godz: 12:00
dostawa leków do Apteki Szpitalnej - Rispolept Consta.
1222015-01-14
godz:10:50
2015-01-28
godz: 12:00
dostawa warzyw do kuchni szpitalnej
1232014-12-19
godz:11:25
2015-01-28
godz: 11:00
Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu

UWAGI: Miejsce składania ofert Supra Brokers Sp. z o.o.; ul. Fabryczna 10; 53-609 Wrocław; Tel.: +48 717770400; E-mail: centrala@suprabrokers.pl; Adres internetowy: www.suprabrokers.pl
1242014-10-08
godz:09:07
2014-10-17
godz: 12:00
dostawa warzyw mrożonych do kuchni szpitalnej
1252014-09-30
godz:13:44
2014-10-10
godz: 12:00
kompleksowa dostawę energii elektrycznej dla SPZOZ w Jarosławiu
1262014-09-24
godz:12:34
2014-10-10
godz: 12:00
Modernizacja zewnętrznej sieci wodno-kanalizacyjnej – naprawa dróg i placów po robotach ziemnych
1272014-09-16
godz:10:27
2014-10-03
godz: 12:00
„Modernizacja Budynków Nr 1 i 4 - zwiększenie pojemności Oddziału Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu (II etap)”- w części dot. Modernizacji Budynku Nr 4 ( adaptacja pomieszczeń po Aptece Szpitalnej
1282014-09-04
godz:13:20
2014-09-16
godz: 12:00
dostawa tlenu medycznego i azotu ciekłego
1292014-09-03
godz:08:12
2014-09-12
godz: 12:00
dostawa jabłek i pieczarek do kuchni szpitalnej
1302014-08-12
godz:08:42
2014-08-28
godz: 12:00
Modernizacja Budynku nr 1 i 4 – adaptacja części pomieszczeń w budynku nr 1 na Dział Farmacji Szpitalnej
1312014-07-22
godz:08:51
2014-07-31
godz: 12:00
dostawa, montaż aparatu RTG i uruchomienie Pracowni RTG

UWAGI: Zmiana terminu składania ofert na 04.08.2014 godz: 12:00 Zmiana terminu składania ofert na 06.08.2014 godz: 12:00
1322014-07-16
godz:11:28
2014-08-01
godz: 12:00
modernizacja zewnętrznej sieci wodno-kanalizacyjnej w SP ZOZ W Jarosławiu
1332014-07-01
godz:09:54
2014-07-11
godz: 12:00
kompleksowe świadczenie usług pralniczych bielizny szpitalnej dla potrzeb Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu wraz z transportem
1342014-06-30
godz:09:40
2014-07-14
godz: 12:00
dostawa jaj do kuchni szpitalnej
1352014-06-23
godz:11:15
2014-07-04
godz: 12:00
dostawa artykułów żywieniowych
1362014-06-23
godz:11:10
2014-07-03
godz: 12:00
dostawa ryb i przetworów rybnych
1372014-04-07
godz:12:50
2014-04-17
godz: 12:00
dostawa leków do Apteki Szpitalnej
1382014-03-21
godz:13:10
2014-04-08
godz: 12:00
dostawa przetworów mleczarskich
1392014-03-19
godz:13:14
2014-04-02
godz: 12:00
dostawa pieczywa dla potrzeb kuchni szpitalnej
1402014-03-18
godz:11:42
2014-04-08
godz: 12:00
Modernizacja Budynków Nr 1 i 4 - zwiększenie pojemności Oddziału Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu (II etap) - w części dot. modernizacji Budynku Nr 4.

UWAGI: Nowy termin składania ofert 08.04.2014 godz: 12:00
1412014-03-11
godz:12:20
2014-03-24
godz: 12:00
dostawa materiałów biurowych
1422014-03-10
godz:11:12
2014-03-19
godz: 12:00
dostawa leków do Apteki Szpitalnej
1432014-02-24
godz:14:02
2014-03-06
godz: 12:00
dostawa sprzętu jednorazowego użytku, rękawic diagnostycznych i chirurgicznych i papierów do aparatów EEG, EKG, kardiomonitora, EW
1442014-02-18
godz:09:22
2014-02-28
godz: 12:00
dostawa mięsa i wędlin dla potrzeb kuchni szpitalnej
1452014-01-22
godz:13:20
2014-01-30
godz: 13:00
Usługa kompleksowego ubezpieczenia Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu

UWAGI: Miejsce składania ofert Supra Brokers Sp. z o.o., 53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, e-mail: centrala@suprabrokers.pl.
1462014-01-22
godz:12:39
2014-02-06
godz: 12:00
dostawa warzyw do kuchni szpitalnej
1472014-01-21
godz:12:53
2014-01-31
godz: 12:00
dostawa środków czystości: mydła w płynie, płynu do mycia naczyń, papieru toaletowego, ręczników papierowych itp. dla potrzeb Szpitala.
1482014-01-10
godz:08:22
2014-01-21
godz: 12:00
Dostawa odczynników i części eksploatacyjnych do oznaczania glukozy w krwi włośniczkowej wraz z dzierżawą analizatora
1492013-12-30
godz:10:38
2014-01-09
godz: 11:00
Dostawa środków czystości: drobnego sprzętu gospodarczego, papieru toaletowego, ręczników papierowych dla potrzeb Szpitala
Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM