Postępowania zakończone - ilość wpisów: 161
LPData ogłoszenia Termin składania ofertTytuł ogłoszenia (linki do treści)
12019-04-24
godz:13:10
2019-05-10
godz: 12:00
wykonanie i dostawę mebli biurowych

UWAGI: Zapytanie ofertowe termin składania ofert 10.05.2019r.
22019-04-08
godz:10:13
2019-04-18
godz: 12:00
Zarządzanie Projektem pod nazwą: Modernizacja energetyczna budynków SP ZOZ Jarosław, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków.

UWAGI: Zapytanie Ofertowe UWAGA: wadium należy wnieśc na konto Bank Spółdzielczy w Jarosławiu nr konta 92 9096 0004 2001 0050 3400 0001
32019-04-02
godz:11:27
2019-04-11
godz: 12:00
dostawa profesjonalnych środków czystości do systemu sprzątania, ręczników papierowych, dozowników, drobnego sprzętu i dzierżawa stacjonarnych systemów dozowania.
42019-03-29
godz:12:43
2019-04-11
godz: 12:00
zakup urządzeń i materiałów elektrycznych

UWAGI: Zapytanie ofertowe
52019-03-25
godz:11:56
2019-04-04
godz: 12:00
dostawa pieczywa do kuchni szpitalnej
62019-03-07
godz:10:09
2019-03-20
godz: 12:00
dostawa mebli i sprzętu medycznego

UWAGI: Zapytanie ofertowe
72019-03-06
godz:09:52
2019-03-18
godz: 12:00
dostawa dozowników

UWAGI: Zapytanie ofertowe
82019-03-06
godz:09:50
2019-03-15
godz: 12:00
zakup materiałów malarskich, soli drogowej i technicznej

UWAGI: Zapytanie ofertowe
92019-02-26
godz:10:40
2019-03-08
godz: 12:00
dostawa sprzętu jednorazowego użytku, papierów do aparatów EEG, EKG, kardiomonitora, EW.

UWAGI: Zapytanie ofertowe
102019-02-18
godz:12:07
2019-03-05
godz: 12:00
świadczenie usług telekomunikacyjnych

UWAGI: Zapytanie ofertowe
112019-02-14
godz:11:37
2019-02-26
godz: 12:00
dostawa mięsa i wędlin dla potrzeb kuchni szpitalnej
122019-02-01
godz:10:07
2019-02-12
godz: 12:00
dostawa aparatu EKG

UWAGI: Zapytanie ofertowe
132019-01-11
godz:09:32
2019-01-21
godz: 12:00
dostawa środków czystości: drobnego sprzętu gospodarczego, papieru toaletowego, ręczników papierowych itp. dla potrzeb Szpitala
142019-01-10
godz:10:34
2019-01-22
godz: 12:00
świadczenie usługi dostawy symetrycznego łącza internetowego w technologii światłowodowej o przepustowości min. 100Mbit/100Mbit do siedziby SP ZOZ w Jarosławiu

UWAGI: Zapytanie ofertowe
152019-01-07
godz:13:10
2019-01-17
godz: 12:00
dostawa warzyw do kuchni szpitalnej
162019-01-04
godz:13:00
2019-01-16
godz: 12:00
dostawa wanny do masażu podwodnego

UWAGI: Zapytanie ofertowe
172019-01-03
godz:08:45
2019-01-15
godz: 12:00
Dostawa laptopa, projektora multimedialnego, ekranu do prezentacji i głośników multimedialnych

UWAGI: Zapytanie ofertowe
182018-12-31
godz:11:33
2019-01-10
godz: 12:00
dostawa ziemniaków do kuchni szpitalnej

UWAGI: zapytanie ofertowe
192018-12-31
godz:11:31
2019-01-11
godz: 12:00
dostawa testów paskowych do moczy wraz z dzierżawą czytnika oraz dostawa szybkich testów diagnostycznych
202018-12-24
godz:11:38
2019-01-09
godz: 12:00
Modernizacja Budynku nr 5 - I etap
212018-12-12
godz:10:30
2018-12-21
godz: 12:00
dostawa leku Xeplion

UWAGI: Zapytanie ofertowe
222018-12-07
godz:09:02
2018-12-18
godz: 12:00
wykonanie okresowych przeglądów i konserwacji urządzeń przeciwpożarowych

UWAGI: Zapytanie ofertowe
232018-11-30
godz:13:12
2018-12-07
godz: 12:00
dostawę: dostawa samochodu osobowego dla SP ZOZ Jarosław

UWAGI: Zapytanie ofertowe
242018-11-21
godz:14:10
2018-12-04
godz: 12:00
dostawa opakowań na odpady medyczne

UWAGI: Zapytanie ofertowe
252018-11-19
godz:10:17
2018-11-28
godz: 12:00
bankowa obsługa budżetu SP ZOZ w Jarosławiu

UWAGI: Zapytanie ofertowe
262018-11-15
godz:11:53
2018-11-27
godz: 12:00
dostawa odczynników do oznaczeń hematologicznych wraz z dzierżawą analizatora hematologicznego i mieszadła hematologicznego
272018-10-11
godz:14:36
2018-10-30
godz: 12:00
Wymiana pokrycia dachu na wiacie magazynowej
282018-10-09
godz:13:47
2018-10-19
godz: 12:00
Dostawa wanien do masażu wirowego kończyn dolnych i górnych

UWAGI: Zapytanie ofertowe
292018-10-09
godz:13:44
2018-10-19
godz: 12:00
dostawa aparatu do laseroterapii wraz z sondą punktową i aplikatorem skanującym

UWAGI: Zapytanie ofertowe
302018-10-09
godz:10:36
2018-10-18
godz: 12:00
Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Podziemnej w budynku hydroforni SP ZOZ w Jarosławiu”

UWAGI: Zapytanie ofertowe
312018-10-03
godz:13:35
2018-10-15
godz: 12:00
świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego pacjentów SP ZOZ w Jarosławiu

UWAGI: Zmiana terminu składania ofert na 17.10.2018r.
322018-10-01
godz:09:35
2018-10-12
godz: 12:00
Dostawa stacjonarnego 42-kanałowego aparatu EEG

UWAGI: Zapytanie ofertowe
332018-09-24
godz:12:09
2018-10-05
godz: 12:00
Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego budynków szpitalnych.

UWAGI: Zapytanie ofertowe
342018-09-20
godz:09:45
2018-10-02
godz: 12:00
dostawa warzyw mrożonych do kuchni szpitalnej
352018-09-19
godz:12:44
2018-10-04
godz: 12:00
Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn.: „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Podziemnej w budynku hydroforni SP ZOZ w Jarosławiu”
362018-09-18
godz:09:59
2018-09-27
godz: 12:00
dostawa jabłek i pieczarek do kuchni szpitalnej
372018-07-30
godz:13:51
2018-08-16
godz: 12:00
Modernizacja i rozbudowa Budynku Nr 1 -adaptacja części pomieszczeń parteru na Poradnię Neurologiczną WPZP
382018-07-24
godz:09:31
2018-08-01
godz: 12:00
malowanie pomieszczeń Kuchni Głównej w Budynku Nr 5 SP ZOZ w Jarosławiu.

UWAGI: Zapytanie ofertowe
392018-07-16
godz:12:39
2018-07-26
godz: 12:00
Dostawa jaj do kuchni szpitalnej
402018-07-13
godz:13:36
2018-07-24
godz: 12:00
dostawa ryb i przetworów rybnych
412018-07-09
godz:11:26
2018-07-18
godz: 12:00
kompleksowe świadczenie usług pralniczych bielizny szpitalnej wraz z transportem
422018-06-27
godz:11:10
2018-07-10
godz: 12:00
dostawa odzieży ochronnej dla pracowników szpitala

UWAGI: Zapytanie ofertowe
432018-06-27
godz:11:08
2018-07-12
godz: 12:00
dostawa środków opatrunkowych i pieluchomajtek

UWAGI: Zapytanie ofertowe Zmiana terminu składania ofert na 12.07.2018r. 12:00
442018-06-18
godz:12:21
2018-06-28
godz: 12:00
dostawa atrykułów spożywczych
452018-06-14
godz:09:40
2018-06-25
godz: 12:00
czyszczenie i okresową kontrolę przewodów wentylacyjnych i spalinowych w obiektach SP ZOZ w Jarosławiu ul. Kościuszki 18

UWAGI: Zapytanie ofertowe
462018-06-12
godz:10:08
2018-06-21
godz: 12:00
dostawa butów roboczych dla pracowników szpitala

UWAGI: Zapytanie ofertowe
472018-06-08
godz:14:10
2018-06-19
godz: 12:00
odbiór, transport i utylizację odpadów innych niż komunalne.

UWAGI: Zapytanie ofertowe
482018-05-29
godz:13:37
2018-06-07
godz: 12:00
„Malowanie Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu w SP ZOZ w Jarosławiu."

UWAGI: Zapytanie ofertowe
492018-05-23
godz:12:30
2018-06-05
godz: 12:00
opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację pomieszczeń w Budynku Nr 8

UWAGI: Zapytanie ofertowe
502018-05-23
godz:12:17
2018-06-04
godz: 12:00
badanie instalacji elektrycznej w obiektach SP ZOZ w Jarosławiu ul. Kościuszki 18

UWAGI: Zapytanie ofertowe
512018-05-11
godz:12:08
2018-05-23
godz: 12:00
dostawa leku Rispolet Consta

UWAGI: Zapytanie ofertowe
522018-05-09
godz:11:16
2018-05-21
godz: 12:00
dostawa środków dezynfekcyjnych
532018-04-26
godz:11:58
2018-05-10
godz: 12:00
dostawa łóżek rehabilitacyjnych z materacami

UWAGI: Zapytanie ofertowe
542018-04-16
godz:11:13
2018-04-27
godz: 12:00
Nadzór inwestorski na zadaniu pn. Modernizacja Stacji Uzdatniania wody podziemnej - wykonanie studni zastępczych S-1A i S-2A na terenie SP ZOZ w Jarosławiu

UWAGI: Zapytanie ofertowe
552018-04-16
godz:10:23
2018-05-08
godz: 12:00
Modernizacja Stacji Uzdatniania wody podziemnej - wykonanie studni zastępczych S-1A i S-2A na terenie SP ZOZ w Jarosławiu
562018-04-12
godz:09:37
2018-04-24
godz: 12:00
dostawa leków do Apteki Szpitalnej
572018-03-26
godz:13:37
2018-04-10
godz: 12:00
dostawa pieczywa dla potrzeb kuchni szpitalnej
582018-03-20
godz:14:08
2018-04-05
godz: 12:00
dostawa materiałów biurowych
592018-03-15
godz:13:54
2018-03-27
godz: 12:00
dostawa odczynników i części eksploatacyjnych do analizatora jonoselektywnego EASY LYTE (firmy Medica) wraz z serwisem analizatora
602018-03-14
godz:13:29
2018-03-29
godz: 12:00
Modernizacja Budynku Nr 4 - adaptacja pomieszczeń po Aptece Szpitalnej pod potrzeby Oddziału Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu
612018-03-14
godz:11:48
2018-03-22
godz: 12:00
realizację na rzecz Zamawiającego usługi dostosowania istniejącego w Szpitalu systemu ochrony danych osobowych do RODO

UWAGI: zapytanie ofertowe
622018-02-23
godz:12:21
2018-03-09
godz: 12:00
Dostawa sprzętu jednorazowego użytku

UWAGI: Zapytanie ofertowe
632018-02-21
godz:13:36
2018-03-06
godz: 12:00
świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej wraz z usługą ISDN 30 B+ D oraz świadczenie usług internetu w technologii DSL

UWAGI: zapytanie ofertowe
642018-02-20
godz:14:02
2018-03-01
godz: 12:00
dostawa mięsa i wędlin dla potrzeb kuchni szpitalnej
652018-01-15
godz:10:54
0000-00-00
godz: 00:00
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2018 rok
662018-01-09
godz:14:13
2018-01-23
godz: 12:00
dostawa warzyw do kuchni szpitalnej
672018-01-08
godz:12:23
2018-02-15
godz: 11:00
grupowe ubezpieczenie na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu.

UWAGI: Miejsce składania ofert SUPRA BROKERS 54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1, tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: centrala@suprabrokers.pl
682018-01-04
godz:11:19
2018-01-16
godz: 12:00
świadczenia usługi dostawy symetrycznego łącza internetowego w technologii światłowodowej o przepustowości min. 100Mbit/100Mbit do siedziby SP ZOZ w Jarosławiu

UWAGI: Zapytanie ofertowe
692017-12-27
godz:13:19
2018-01-11
godz: 12:00
regeneracja tonerów do drukarek laserowych i katrydży drukarek atramentowych.

UWAGI: Zapytanie ofertowe
702017-10-19
godz:10:22
2017-10-30
godz: 12:00
dostawa pieca elektrycznego do wypalania ceramiki

UWAGI: Zapytanie ofertowe
712017-10-06
godz:10:35
2017-10-16
godz: 12:00
remont kanalizacji sanitarnej w kotłowni

UWAGI: Zapytanie ofertowe
722017-09-21
godz:11:39
2017-10-03
godz: 12:00
dostawa warzyw mrożonych do kuchni szpitalnej
732017-09-15
godz:13:50
2017-09-28
godz: 12:00
dostawa tlenu i azotu medycznego
742017-09-13
godz:13:39
2017-09-27
godz: 12:00
dostawa przetworów mleczarskich

UWAGI: Zmiana terminu składania ofert do dnia 02.10.2017 r. do godz. 12:00
752017-09-13
godz:10:57
2017-09-29
godz: 12:00
Modernizacja Budynku nr 1 – wymiana dźwigu towarowo-osobowego
762017-09-06
godz:12:06
2017-09-19
godz: 12:00
dostawa warzyw i owoców do kuchni szpitalnej
772017-08-01
godz:13:58
2017-08-08
godz: 12:00
dostawa zestawów komputerowych

UWAGI: zapytanie ofertowe
782017-07-18
godz:09:19
2017-07-27
godz: 12:00
dostawa jaj do kuchni szpitalnej
792017-07-04
godz:11:42
2017-07-18
godz: 12:00
wykonanie prac pielęgnacyjnych drzewostanu
802017-06-19
godz:07:40
2017-06-27
godz: 12:00
dostawa ryb i przetworów rybnych
812017-05-15
godz:10:40
2017-05-24
godz: 12:00
dostawa artykułów spozywczych
822017-04-25
godz:13:09
2017-05-16
godz: 12:00
dostawa leków do Apteki Szpitalnej
832017-04-11
godz:10:23
2017-04-21
godz: 12:00
dostawa profesjonalnych środków czystości do systemu sprzątania, ręczników papierowych, dozowników, drobnego sprzętu i dzierżawa stacjonarnych systemów dozowania.
842017-03-31
godz:12:18
2017-04-19
godz: 12:00
Modernizacja elektrowni zakładowej
852017-03-09
godz:10:07
2017-03-22
godz: 12:00
dostawa pieczywa do kuchni szpitalnej
862017-03-06
godz:12:41
2017-03-20
godz: 12:00
dostawa sprzętu jednorazowego użytku, rękawic diagnostycznych i chirurgicznych i papierów do aparatów EEG, EKG, kardiomonitora, EW.
872017-02-09
godz:08:45
0000-00-00
godz: 00:00
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2017 rok
882017-02-08
godz:10:49
2017-02-20
godz: 12:00
dostawaq mięsa i wędlin dla kuchni szpitalnej
892017-02-03
godz:11:16
2017-02-14
godz: 12:00
dostawa odczynników i części eksploatacyjnych do oznaczania glukozy w krwi włośniczkowej wraz z dzierżawą analizatora.
902017-01-11
godz:13:40
2017-01-25
godz: 12:00
dostawa warzyw do kuchni szpitalnej
912016-10-06
godz:11:23
2016-10-18
godz: 12:00
Dostawa zamkniętego aspiracyjno-próżniowego systemu do pobierania krwi wraz z dzierżawą mieszadła hematologicznego i statywów do oznaczanie OB. w rurkach
922016-10-05
godz:11:36
2016-10-17
godz: 12:00
dostawa przetworów mleczarskich
932016-09-21
godz:10:05
2016-09-29
godz: 12:00
dostawa warzyw mrożonych
942016-09-12
godz:12:53
2016-09-22
godz: 12:00
dostawa jabłek i pieczarek dla potrzeb kuchni szpitalnej
952016-07-18
godz:12:18
2016-07-28
godz: 12:00
dostawa odczynników i części eksploatacyjnych do koagulologii wykonywanej na koagulometrze CHROM 3003 wraz z serwisem aparatu.
962016-05-31
godz:14:28
2016-06-16
godz: 12:00
dostawa odczynników i części eksploatacyjnych do oznaczeń biochemicznych wraz z dzierżawą analizatora biochemicznego
972016-05-30
godz:13:29
2016-06-15
godz: 12:00
dostawa jaj do kuchni szpitalnej
982016-04-21
godz:09:58
2016-05-06
godz: 12:00
kompleksowe świadczenie usług pralniczych bielizny szpitalnej dla potrzeb Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu wraz z transportem
992016-04-13
godz:09:50
2016-04-27
godz: 12:00
dostawa ryb i przetworów rybnych
1002016-04-11
godz:10:34
2016-04-28
godz: 12:00
dostawa artykułów żywieniowych
1012016-03-23
godz:11:22
2016-04-14
godz: 12:00
dostawa leków do Apteki Szpitalnej
1022016-03-17
godz:10:13
2016-03-31
godz: 12:00
dostawa przetworów mleczarskich
1032016-03-11
godz:10:41
2016-03-25
godz: 12:00
dostawa materiałów biurowych
1042016-03-08
godz:10:49
2016-03-23
godz: 12:00
dostawa pieczywa do kuchni szpitalnej
1052016-03-01
godz:09:41
2016-03-10
godz: 12:00
dostawa sprzętu jednorazowego użytku, rękawic diagnostycznych i chirurgicznych i papierów do aparatów EEG, EKG, kardiomonitora, EW

UWAGI: Zmiana terminu składania ofert na 15.03.2016r.
1062016-01-28
godz:09:30
2016-02-09
godz: 12:00
dostawa mięsa i wędlin dla potrzeb kuchni szpitalnej
1072016-01-08
godz:10:27
2016-01-21
godz: 12:00
dostawa warzyw do kuchni szpitalnej
1082016-01-04
godz:11:26
2016-01-14
godz: 12:00
dostawa środków czystości: drobnego sprzętu gospodarczego, papieru toaletowego, ręczników papierowych itp. dla potrzeb Szpitala
1092015-12-03
godz:09:54
2015-12-14
godz: 12:00
dostawa odczynników do Laboratorium Analitycznego wraz z dzierżawą analizatorów
1102015-10-16
godz:10:35
2015-11-04
godz: 12:00
modernizacja Budynku Portierni SP ZOZ w Jarosławiu
1112015-10-13
godz:11:40
2015-10-27
godz: 12:00
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla SPZOZ w Jarosławiu.
1122015-10-12
godz:10:40
2015-10-22
godz: 12:00
dostawa warzyw mrożonych
1132015-09-09
godz:12:07
2015-09-21
godz: 12:00
wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację elektrowni zakładowej oraz oświetlenia szpitala SP ZOZ Jarosław
1142015-09-07
godz:12:01
2015-09-18
godz: 12:00
dostawa jabłek i pieczarek do kuchni szpitalnej.
1152015-07-13
godz:10:47
2015-07-27
godz: 12:00
wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania Modernizacja budynku nr 5 SP ZOZ w Jarosławiu
1162015-07-01
godz:08:55
2015-07-10
godz: 12:00
dostawa jaj do kuchni szpitalnej
1172015-06-15
godz:10:54
2015-06-25
godz: 12:00
dostawa ryb i przetworów rybnych
1182015-06-12
godz:10:55
2015-06-23
godz: 12:00
dostawa artykułów żywnościowych
1192015-05-26
godz:11:37
2015-06-10
godz: 12:00
Modernizacja budynku gospodarczo-garażowego
1202015-05-25
godz:12:19
2015-06-09
godz: 12:00
Modernizacja ogrodzenia -naprawa chodników i placów wzdłuż ogrodzenia ( kostka brukowa) przy. ul. Kościuszki
1212015-05-06
godz:10:03
2015-05-15
godz: 10:00
dostawa środków dezynfekujących

UWAGI: Ilości preparatów podane w SIWZ i Formularzu Cenowym są zapotrabowaniem na 12 miesięcy.
1222015-04-24
godz:10:25
2015-05-07
godz: 12:00
Dostawa leków do Apteki Szpitalnej

UWAGI: Zmiana terminu składania ofert na 15.05.2015r. godz. 12:05
1232015-04-09
godz:11:31
2015-04-22
godz: 12:00
dostawa przetworów mleczarskich
1242015-03-24
godz:14:12
2015-04-08
godz: 12:00
dostawa pieczywa do kuchni szpitalnej
1252015-03-23
godz:11:53
2015-04-03
godz: 12:00
dostawa zestawów komputerowych i oprogramowania
1262015-03-20
godz:13:43
2015-04-02
godz: 12:00
wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania Modernizacja budynku nr 1
1272015-03-20
godz:11:06
2015-04-01
godz: 12:00
dostawa odczynników i części eksploatacyjnych do analizatora jonoselektywnego EASY LYTE (firmy Medica) wraz z serwisem analizatora
1282015-03-16
godz:12:39
2015-03-25
godz: 12:00
dostawa materiałów biurowych
1292015-02-24
godz:13:08
2015-03-11
godz: 12:00
dostawa sprzętu jednorazowego użytku, rękawic diagnostycznych i chirurgicznych i papierów do aparatów EEG, EKG, kardiomonitora, EW

UWAGI: Zmiana terminu składania ofert na 13.03.2015r.
1302015-02-19
godz:13:28
2015-03-06
godz: 12:00
Modernizacja ogrodzenia
1312015-02-16
godz:10:11
2015-02-26
godz: 12:00
dostawa profesjonalnych środków czystości do systemu sprzątania, ręczników papierowych, dozowników, drobnego sprzętu i dzierżawa stacjonarnych systemów dozowania
1322015-02-16
godz:09:10
2015-02-25
godz: 12:00
mięsa i wędlin dla potrzeb kuchni szpitalnej
1332015-02-09
godz:10:53
2015-02-18
godz: 12:00
dostawa leków do Apteki Szpitalnej - Rispolept Consta.
1342015-01-14
godz:10:50
2015-01-28
godz: 12:00
dostawa warzyw do kuchni szpitalnej
1352014-12-19
godz:11:25
2015-01-28
godz: 11:00
Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu

UWAGI: Miejsce składania ofert Supra Brokers Sp. z o.o.; ul. Fabryczna 10; 53-609 Wrocław; Tel.: +48 717770400; E-mail: centrala@suprabrokers.pl; Adres internetowy: www.suprabrokers.pl
1362014-10-08
godz:09:07
2014-10-17
godz: 12:00
dostawa warzyw mrożonych do kuchni szpitalnej
1372014-09-30
godz:13:44
2014-10-10
godz: 12:00
kompleksowa dostawę energii elektrycznej dla SPZOZ w Jarosławiu
1382014-09-24
godz:12:34
2014-10-10
godz: 12:00
Modernizacja zewnętrznej sieci wodno-kanalizacyjnej – naprawa dróg i placów po robotach ziemnych
1392014-09-16
godz:10:27
2014-10-03
godz: 12:00
„Modernizacja Budynków Nr 1 i 4 - zwiększenie pojemności Oddziału Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu (II etap)”- w części dot. Modernizacji Budynku Nr 4 ( adaptacja pomieszczeń po Aptece Szpitalnej
1402014-09-04
godz:13:20
2014-09-16
godz: 12:00
dostawa tlenu medycznego i azotu ciekłego
1412014-09-03
godz:08:12
2014-09-12
godz: 12:00
dostawa jabłek i pieczarek do kuchni szpitalnej
1422014-08-12
godz:08:42
2014-08-28
godz: 12:00
Modernizacja Budynku nr 1 i 4 – adaptacja części pomieszczeń w budynku nr 1 na Dział Farmacji Szpitalnej
1432014-07-22
godz:08:51
2014-07-31
godz: 12:00
dostawa, montaż aparatu RTG i uruchomienie Pracowni RTG

UWAGI: Zmiana terminu składania ofert na 04.08.2014 godz: 12:00 Zmiana terminu składania ofert na 06.08.2014 godz: 12:00
1442014-07-16
godz:11:28
2014-08-01
godz: 12:00
modernizacja zewnętrznej sieci wodno-kanalizacyjnej w SP ZOZ W Jarosławiu
1452014-07-01
godz:09:54
2014-07-11
godz: 12:00
kompleksowe świadczenie usług pralniczych bielizny szpitalnej dla potrzeb Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu wraz z transportem
1462014-06-30
godz:09:40
2014-07-14
godz: 12:00
dostawa jaj do kuchni szpitalnej
1472014-06-23
godz:11:15
2014-07-04
godz: 12:00
dostawa artykułów żywieniowych
1482014-06-23
godz:11:10
2014-07-03
godz: 12:00
dostawa ryb i przetworów rybnych
1492014-04-07
godz:12:50
2014-04-17
godz: 12:00
dostawa leków do Apteki Szpitalnej
1502014-03-21
godz:13:10
2014-04-08
godz: 12:00
dostawa przetworów mleczarskich
1512014-03-19
godz:13:14
2014-04-02
godz: 12:00
dostawa pieczywa dla potrzeb kuchni szpitalnej
1522014-03-18
godz:11:42
2014-04-08
godz: 12:00
Modernizacja Budynków Nr 1 i 4 - zwiększenie pojemności Oddziału Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu (II etap) - w części dot. modernizacji Budynku Nr 4.

UWAGI: Nowy termin składania ofert 08.04.2014 godz: 12:00
1532014-03-11
godz:12:20
2014-03-24
godz: 12:00
dostawa materiałów biurowych
1542014-03-10
godz:11:12
2014-03-19
godz: 12:00
dostawa leków do Apteki Szpitalnej
1552014-02-24
godz:14:02
2014-03-06
godz: 12:00
dostawa sprzętu jednorazowego użytku, rękawic diagnostycznych i chirurgicznych i papierów do aparatów EEG, EKG, kardiomonitora, EW
1562014-02-18
godz:09:22
2014-02-28
godz: 12:00
dostawa mięsa i wędlin dla potrzeb kuchni szpitalnej
1572014-01-22
godz:13:20
2014-01-30
godz: 13:00
Usługa kompleksowego ubezpieczenia Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu

UWAGI: Miejsce składania ofert Supra Brokers Sp. z o.o., 53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, e-mail: centrala@suprabrokers.pl.
1582014-01-22
godz:12:39
2014-02-06
godz: 12:00
dostawa warzyw do kuchni szpitalnej
1592014-01-21
godz:12:53
2014-01-31
godz: 12:00
dostawa środków czystości: mydła w płynie, płynu do mycia naczyń, papieru toaletowego, ręczników papierowych itp. dla potrzeb Szpitala.
1602014-01-10
godz:08:22
2014-01-21
godz: 12:00
Dostawa odczynników i części eksploatacyjnych do oznaczania glukozy w krwi włośniczkowej wraz z dzierżawą analizatora
1612013-12-30
godz:10:38
2014-01-09
godz: 11:00
Dostawa środków czystości: drobnego sprzętu gospodarczego, papieru toaletowego, ręczników papierowych dla potrzeb Szpitala
Przetargi oraz postępowania z okresów poprzednich są zlokalizowane pod TYM LINKIEM